Sedan några månader har jag börjat blogga på nedanstående adress istället, då jag inte är nöjd med det bloggverktyg som one.com erbjuder. Häng med hit istället:

http://helenashandelser.blogspot.com